Hakim, Luthfil, & Husniyatus Salamah Zainiyati. " PENGGUNAAN ONLINE LEARNING PADA MATAKULIAH HERMENEUTIKA AL QURAN (STUDI TERHADAP MAHASISWA SEMESTER VI STAI AL ANWAR SARANG REMBANG)." Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam [Online], 5.1 (2021): 001-014. Web. 26 Oct. 2021