Mashuri, Imam. " LAILATUL IJTIMA’ NU RANTING JAJAG SEBAGAI LEARNING SOCIETY." ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat [Online], 7.1 (2024): 096-108. Web. 22 May. 2024