Rahman, Kholilur. " Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia" Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam [Online], Volume 2 Number 1 (15 February 2018)