Fanani, Ahmad Aziz, & Al Muftiyah. " IMPLEMENTASI METODE SIMULASI DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) KELAS VIII A MTs AL KAUTSAR SRONO TAHUN PELAJARAN 2019/2020." Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam [Online], 5.1 (2021): 081-092. Web. 22 Sep. 2021