Faishol, Riza, Muttaqin, Ahmad Izza, AND Prayogie, Mohammad Afton Fahmi. " PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN FILM DOKUMENTER PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) KELAS VIII C DI MTs KEBUNREJO GENTENG BANYUWANGI" Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam [Online], Volume 5 Number 1 (4 February 2021)